Grundläggande psykoterapi

Kognitiv Beteendeterapi

Teaching Excellence

psyklinisk ONLINE PROGRAMMES

KURSÖVERSIKT

Kurs start:


14 Sep 2024, 75%
14 Sep 2024, 50%

Studieort

Distans

Längd

18 eller 24 mån

Kostnad

138.000 SEK

KBT utbildning

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är idag en av de snabbast växande terapeutiska metoderna inom vårdsektorn för att behandla psykisk ohälsa. Många som idag redan arbetar terapeutiskt och annan vårdpersonal känner ofta ett behov av att utöka sin kompetens med en KBT-utbildning.


Detta program erbjuder en grundläggande psykoterapeutisk utbildning inriktad kognitiv beteendeterapi. Programmet är en komplett utbildning som följer de kriterier och krav som ställs för att utöva KBT och behandla patienter i vårdmiljöer.


Programmet ger teoretiskt material som tillämpas i ett kliniskt sammanhang, terapeutiskt arbete med handledare och förbereder studenterna med en omfattande grund av kunskap, färdigheter och terapeutiska verktyg för att behandla patienter med KBT i olika vårdjobb.


Programmet är uppdelat i 4 terminer (2 år) på deltid eller i 3 terminer (1,5 år) på 75% med olika intagningsdatum.


KBT utbildning

Du läser våra kurser helt på distans. Lägg upp dina studier i egen takt i samband med arbete och andra uppdrag.

Lärandemål för kursen

  • Förstå de grundläggande teorierna bakom kognitiv beteendeterapi

  • Lära sig att strukturera och leda KBT-baserade sessioner (diagnostik, fallformulering, målsättning, behandlingsplanering...)

  • Identifiera psykopatologier, beteendemässiga och kognitiva mönster, tillämpa psykoterapeutiska metoder och behandlingsmodeller vid behov

  • Lära sig att ha ett terapeutiskt förhållningssätt och ge kompetent vård till patienter
Du läser våra kurser helt på distans. Lägg upp dina studier i egen takt i samband med arbete och andra uppdrag.
Du läser våra kurser helt på distans. Lägg upp dina studier i egen takt i samband med arbete och andra uppdrag.
Börja din studieresa att bli KBT-terapeut - Du behövs!

Efter avslutad kurs, får du ett examensbevis från PSYKLINISK!

Kvalitetssäkring


För dig som funderar på att studera en grundläggande psykoterapiutbildning (Steg-1) kan en auktoriserad utbildning vara avgörande för framtida studie- och yrkesval. 


psyklinisk står som auktoriserad utbildningsanordnare av svenska föreningen för Kognitiv Beteendeterapi (sfKBT). Läs mer om föreningen här.


Efter utbildningen


För dig som funderar på att studera vidare efter genomförd utbildning finns det många alternativ för dig att utforska bland annat kan du: 


  • Efter erhållen examen i grundutbildningen (s.k. Steg-1 utbildning) öppnar du upp möjligheten att ansöka till vidareutbildningen (s.k. Steg-2) som är krav för att senare kunna ansöka om att bli legitimerad psykoterapeut.

    Du kan läsa om antagningskrav hos exempelvis Stockholms Universitet här eller Uppsala Universitet här.

Läs mer om programmets innehåll genom att ladda ner kursbroschyren här!

unsplash