Vad var det som gjorde att du valde att studera hos oss?

Det som avgjorde mitt val var kanske i första hand att studierna kunde ske på distans och särskilt att handledningen skedde digitalt. Jag gillade också psyklinisk “kliniska” stil där all information var väldigt tydligt och precist formulerat vilket även präglade alla föreläsningar och uppgifter.

Vilka var de största utmaningarna du stötte på under din utbildning?

Mina största utmaningar var såklart att hålla i egen terapi under handledning. Men egentligen var det såsom jag hade förväntat mig egentligen dvs att det skulle vara tufft att lära sig ett helt nytt yrke och profession samt att arbeta fullt ut med en strukturerad behandling. Men jag kände trots allt att jag kom snabbt in i det och jag kände verkligen att alla mina år som verksam inom rehabilitering och arbetsmiljö gjorde mycket eftersom jag kände mig ganska van vid att skapa starka allianser. Det var också en stor utmaning, men samtidigt väldigt lärorikt, att hålla i tre olika terapier med olika klienter och problematik. 

 

Hur har utbildningen hos oss hjälpt dig att förbereda dig för din framtida karriär?

Jo absolut det tycker jag definitivt. Jag känner väldigt sugen på att testa och arbeta inom primärvården och jag tyckte det var väldigt bra att det fanns ett fokus på primärvård hos psyklinisk med bra genomgång av de olika psykopatologier som man kan tänkas stöta på där.


Vilka delar av utbildningen tyckte du var mest givande och varför?

De delar som gicks igenom under termin 3 och 4 samt handledningen. Att det var just termin 3 och 4 var väl för att det var en väldigt bra genomgång av diagnoser som jag kanske hade mindre koll på än andra vad gäller den kliniska biten. Delen med ätstörningar, bordeline, PTSD och bipolär tyckte jag var väldigt bra. Psykofarmakologi var också jättebra och det var väldigt bra kunskap att ha med sig från den mer medicinska delen. Handledningen var jag så otroligt nöjd med. Inte bara att jag hamnade med väldigt bra medstudenter utan att handledaren var väldigt kompetent på alla sätt och viss. Handledaren var otroligt bra på att skapa förutsättningar för en dynamisk arbetsgrupp där vi alla lärde oss jättemycket av varandra. men att vi framförallt också hjälpte varandra framåt. I det här tyckte jag även att den digitala handledningen var en fördel eftersom jag upplevde att digital handuppräckning var mer “demokratisk” på nått sätt så att samtalet blev mer strukturerat.


Hur upplevde du stödet från handledare och andra medarbetare under din studietid?

Handledaren var otroligt viktigt stöd och var väldigt närvarande även mellan handledningen. Handledaren hjälpte även till att tipsa på bra böcker, mailade skattningsformulär som kunde vara bra och var alltid behjälplig om man hade frågor och funderingar.

Vilka färdigheter och kunskaper har du utvecklat som du känner kommer att vara mest användbara i din karriär?

 

Jag skulle vilja säga att den främsta färdigheten jag utvecklat är att hålla en strukturerad behandling med dess olika faser. Jag vet hur jag inleder, kartlägger, gör fallformulering, påbörjar behandling, gör behandlingsinterventioner, etablerar vidmakthållande, sammanfattar, utvärderar och avslutar. Jag har dessutom lärt mig att göra detta med ACT, MCT och Compassion Terapi. Men mest av allt gillade jag compassionfokuserad terapi och den kommer jag även att fördjupa mig mer i även efter utbildningen.

Har du några råd till nya studenter som precis har börjat sin utbildning här?

 

Sök klienter tidigt. Gärna mer än 6 månader innan. Har du inga att tillgå där du arbetar så sök via sociala medier. Jag upplevde att det inte var så stora problem att hitta klienter. Jag erbjöd gratis terapi men under förutsättning att klienten skulle genomföra hela behandlingen.

Hur ser dina framtidsplaner ut nu när du har tagit examen?

Mina planer är att i första hand söka mig till företagshälsovården då jag har mest erfarenhet av arbetslivsrelaterad problematik. Men nu skall jag även söka arbete inom primärvården. Parallellt skall jag försöka starta en egen terapiverksamhet där jag skall försöka väva in mina pågående studier i emotionspsykologi.

Skulle du rekommendera vår utbildning till andra och i så fall, varför?

 

Jo jag skulle rekommendera psyklinisk utbildning på grund av tre anledningar. Det ena är pga av det digitala upplägget och den digitala handledningen vilket gör utbildningen möjlig att genomföra utan att behöva ta sig till en särskild plats. Detta har sparat väldigt mycket tid för mig då jag ofta haft handledning på jobbet där jag lånat lokal. Den andra anledningen är att jag upplever att psyklinisk erbjuder handledning av toppklass! Ytterligare en anledning är att jag upplevt att psyklinisk “kliniska” stil, som är väldigt precis och tydlig, är en stil som hjälp mig mycket med inlärningen. Svåra begrepp har därmed blivit enklare att tillämpa kliniskt. 

Läs hela vår intervju med Peter

Peter

Beteendevetare

Genomförd psykoterapiexamen i KBT

Vad var det som gjorde att du valde att studera hos oss?


Jag valde att studera hos er då kursutbudet verkade intressant och för inriktningen mot KBT. Jag ville ha en utbildning som kunde ge mig verktyg att arbeta terapeutiskt med människor i olika sammanhang och såhär med facit i hand så var denna utbildning helt rätt för det.


Vilka var de största utmaningarna du stötte på under din utbildning?


Det var helt klart en utmaning att växa i det terapeutiska arbetet, men tack vare en fantastisk och pedagogisk handledare så gick även det bra.


Hur har utbildningen hos oss hjälpt dig att förbereda dig för din framtida karriär?


Utbildningen hos er har gett mig en djupare förståelse för beteende och mental hälsa, och hur man kan hjälpa människor att övervinna sina utmaningar.


Vilka delar av utbildningen tyckte du var mest givande och varför?


Handledningen helt klart, den hjälpte mig framåt i det terapeutiska arbetet och har verkligen gett mig mycket. De teoretiska delarna har också gett en bra grund.


Hur upplevde du stödet från lärare och andra medarbetare under din studietid?


Stödet från lärare och medarbetare var fantastiskt. De var alltid hjälpsamma, och de gav mig personlig feedback på mina studier och projekt.


Vilka färdigheter och kunskaper har du utvecklat som du känner kommer att vara mest

användbara i din karriär?


Jag har utvecklat många färdigheter och kunskaper som kommer att vara användbara såsom kommunikation, lyssnande och att genomföra terapeutiskt arbete. Jag har även lärt mig en grundlig teoretisk och evidensbaserad praxis som kommer att ligga till grund för mitt arbete.


Har du några råd till nya studenter som precis har börjat sin utbildning här?


Mitt råd till nya studenter är att vara öppen för att lära sig och utforska nya idéer. Ta initiativ och var aktiv i dina studier, och sök hjälp när du behöver det.


Hur ser dina framtidsplaner ut nu när du har tagit examen?


Nu när jag har tagit examen, planerar jag att börja jobba som terapeut eller arbeta med mental hälsa i offentlig eller privat sektor. Jag vill också fortsätta med min utbildning genom fortsatta studier på masternivå i psykologi.


Skulle du rekommendera vår utbildning till andra och i så fall, varför?


Jag skulle definitivt rekommendera denna utbildningen till andra. Den ger en bred bas i mental hälsa och ger studenterna verktyg att göra en verklig skillnad i människors liv samt möjligheten att ha ett meningsfullt arbete.


Läs hela vår intervju med Helena

Helena Andreasson


Beteendevetare, Mindfulnessinstruktör, KBT terapeut/Steg 1 GPU, masterstudent i psykologi.

Genomförd psykoterapiexamen i KBT