Teaching Excellence

psyklinisk ONLINE PROGRAMMES

Diplomerad KBT-terapeut

Kognitiv Beteendeterapi

KURSÖVERSIKT

Kurs start:

Löpande

Studieort

Distans

Längd

6 till 10 månader

Kostnad

18.900 SEK

Diplomerad

KBT terapeut

Kognitiv beteendeterapi (KBT ) är idag en av de snabbast växande terapeutiska metoderna inom vårdsektorn för att behandla psykisk ohälsa. Många som idag redan arbetar terapeutiskt och annan vårdpersonal känner ofta ett behov av att utöka sina kunskaper inom KBT.


Vill du lära dig grunderna i kognitiv beteendeterapi (KBT) och hur den praktiseras? Detta onlinekursprogram är utformat för dig som vill ha en djup introduktion till teoretiska och tillämpbara verktyg för att behandla psykisk ohälsa utifrån ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv.


Utveckla kognitiv och beteendemässig kunskap och lära sig att kunna identifiera och kartlägga beteenden, känslor, tankar. Ha en god förståelse för KBT-baserade behandlingsmetoder för olika psykopatologier. Praktisera KBT genom att lära dig hur du etablerar en terapeutisk relation med din patient, genomför en session och utvecklar en behandlingsplan


Vår utbildning ger dig en gedigen grund för att kunna börja arbeta som en KBT-terapeut. Tänk på att den diplomerade kursen inte ersätter den handledda Steg-1 utbildningen.

Läranderesultat för programmet:

  • Förstå de grundläggande teorierna bakom kognitiv beteendeterapi
  • Lär dig att utveckla en terapeutisk relation med dina patienter
  • Lär dig att strukturera en KBT-baserad session, identifiera patientens problem, mönster och mål
  • Lär dig att utveckla en behandlingsplan i enlighet med patientens mål
En gedigen utbildning avslutas med ett examensbevis som du kan stolt visa upp!

Efter utbildningen får du ett DIPLOM från PSYKLINISK!

Fortsätt din kunskapsresa med PSYKLINISK

Ta en titt på psyklinisk huvudprogram inom KBT Psykoterapi!

unsplash