Integritetspolicy och GDPR


Psyklinisk AB
Org.no: 559289-1617
E-post: info@psyklinisk.com
Postadress: Sysslomansgatan 8, 753 11 Uppsala

GDPR, eller General Data Protection Regulation, är en omfattande lagstiftning inom EU som syftar till att stärka och enhetliggöra skyddet för individens personuppgifter. På Psyklinisk följer vi aktivt GDPR för att säkerställa korrekt hantering av personuppgifter och respektera våra klienters integritet.

De viktigaste aspekterna av GDPR inkluderar rätten för individer att få information om och kontroll över sina personuppgifter samt krav på organisationer att följa tydliga principer för insamling, användning och skydd av personuppgifter. Psyklinisk följer dessa lagar noggrant för att skapa en trygg och pålitlig miljö för våra klienter samt för att undvika potentiella sanktioner och böter för överträdelser av GDPR-kraven. Vår efterlevnad av GDPR är en del av vårt engagemang för höga standarder inom dataskydd och kundtrygghet.

Vi på psyklinisk AB värdesätter din integritet och sätter stor vikt vid att säkerställa skyddet av dina personuppgifter. Du kan vara försäkrad om att vi följer alla relevanta regler och lagar när det gäller korrekt hantering av dina personuppgifter.

När du söker våra utbildningar och kurser via psyklinisk.com behöver du lämna ifrån dig personuppgifter. Dessa uppgifter inkluderar bland annat namn, ålder, personnummer, adress och telefonnummer samt eventuella ansökningshandlingar. Psyklinisk AB använder dessa uppgifter för att kommunicera med dig och baserad på dina ansökningshandlingar bedöma din ansökan och ge ett utlåtande. Dina personuppgifter används också i fakturering och inbetalningssyften.


Vilka uppgifter samlas in?

Inom vår organisation utförs olika tjänster, såsom fortbildning, handledning, grupp- och organisationsutveckling. I samband med dessa tjänster samlas kontaktuppgifter in och, i vissa fall, personnummer för faktureringsändamål med grund i både avtal och rättsliga bestämmelser. För potentiella kunder samlas kontaktuppgifter in för sälj- och marknadsföringsändamål.

Följande principer gäller när psyklinisk hanterar dina personuppgifter:

 1. Respekt och Skydd av Integritet:
  Din integritet respekteras och skyddas under hela processen för hantering av personuppgifter.
 2. Rätt till Information:
  Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas av oss.
 3. Begränsad Insamling av Uppgifter:
  Vi samlar endast in den nödvändiga mängden personuppgifter och avstår från överdriven insamling.
 4. Syftesbegränsning:
  Dina personuppgifter används enbart för det ändamål för vilket de samlades in.
 5. Säkerhetsåtgärder:
  Adekvata skyddsåtgärder implementeras för våra IT-system, och vi ser till att våra partners gör detsamma för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter.
 6. Begränsad Uppbevaringstid för Uppgifter:
  Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt.
 7. Internationella Datatransferer:
  Generellt sett överförs personuppgifter inte till länder utanför EU. Om sådana överföringar äger rum ser vi till att dina uppgifter får adekvat skydd.
 8. Ej Försäljning av Personuppgifter:
  Dina personuppgifter säljs inte till andra företag. Personuppgifter inkluderar all slags information direkt eller indirekt kopplad till en individ, såsom namn, adress, telefonnummer, personnummer, bilder och ljudinspelningar. 

 9. Marknadsföring, nyhetsbrev och e-postutskick 
  När du fyller i en intresseanmälan får du välja att tacka ja eller nej till ytterliga e-postutskick och nyhetsbrev i marknadsföringssyfte. Du kan närsomhelst meddela oss att avsluta dessa utskick.  


 

Dina dataskyddsrättigheter enligt GDPR:


Enligt dataskyddsförordningen har du specifika rättigheter när det kommer till hanteringen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Vid förfrågan kommer vi snarast tillhandahålla den önskade informationen.

Dessutom har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Om du inte längre upprätthåller avtal med oss, kommer vi att ta bort dina uppgifter från våra system. Det är viktigt att notera att detta inte gäller bokföringsinformation i ekonomisystemet. Specifika lagregler kräver att vi behåller sådana uppgifter under en förordnad lagstadgad tidsperiod. Hanteringen av dessa uppgifter överensstämmer med de lagar och regler som fastställs i GDPR.

Har du frågor eller funderingar om vad som gäller och vilka dina rättigheter är enligt Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen), läs mer här

Behöver du komma i kontakt med vårt ombud eller om du har klagomål du önskar framföra kontakta oss gärna snarast på info@psyklinisk.com