Omställningsstöd inom vården

Den 1 oktober 2022 infördes det s.k. omställningsstudiestödet i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Det nya stödet skapar nu möjlighet för människor att satsa på kompetensutveckling. Vi har tagit emot studenter som nu läser på våra utbildningar tack vare omställningsstödet via omställningsorganisationer. 


Vad är omställningsstödet?


Omställningsstöd avser att ge hjälp till både anställda och organisationer när de genomgår förändringar som kan påverka arbetsförhållanden, roller eller karriärer. Inom vårdsektorn innebär detta att erbjuda resurser och stöd till vårdpersonal när de konfronterar utmaningar som kan uppstå till följd av ekonomiska förändringar eller omstruktureringar inom hälso- och sjukvårdsorganisationer. Till exempel kan omställningsstöd innebära att erbjuda fortbildningskurser eller karriärvägledning för vårdpersonal som behöver anpassa sig till nya kompetenser eller förändrade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.


Vem är behörig för att söka omställningsstödet?

  • Omställningsstudiestöd är tillgängligt för dem som har arbetat minst 40% per vecka i åtta av 14 år, med start från 19 års ålder.
  • Arbetet måste ha varit huvudsysslan under denna tid och bekräftas med inkomstuppgifter.
  • Andra tidsperioder, som föräldrapenning, kan räknas som förvärvsarbete i upp till 24 månader.
  • Aktualitetsvillkoret kräver att personen har arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna.
  • Egenföretagare kan också söka omställningsstudiestöd.
  • Stödet kan ges som lån fram till att personen fyller 60 år.
  • Från 61 till 62 år kan studiebidrag ges i upp till 10 veckor, förutsatt att det finns minst 10 veckor kvar av stödet.


Kan jag söka om omställningsstöd till psyklinisk KBT-steg 1 utbildning?


  • Omställningsorganisationer har möjlighet att bedöma om en utbildning förstärker en persons position på arbetsmarknaden.
  • En förutsättning för att få stödet är att utbildningen förbättrar individers framtida arbetsmarknadsposition med hänsyn till arbetsmarknadens behov.
  • Omställningsstudiestöd kan användas för godkända utbildningar i Sverige, inklusive de finansierade av en omställningsorganisation.

Vill du veta mer om omställningsstödet?


Börja med att kolla på CSN.se vad som gäller i just din situation eller kontakta den omställningsorganisation du omfattas av. Du hittar länkar nedan på den sida.


Har du frågor eller behöver hjälp kan du alltid kontakta oss med dina frågor via e-post info@psyklinisk.com