kbt utbildningar

Teaching Excellence

psyklinisk ONLINE PROGRAMMES

Diplomerad KBT-terapeut

Kognitiv Beteendeterapi

KURSINNEHÅLL

Kurs start:

Löpande

Studieort

Distans

Längd

6 till 10 månader

Kostnad

16.900 SEK

kbt utbildningar

Vår KBT-terapeut är en diplomerad kurs i Kognitiv Beteendeterapi och är en distanskurs bland många av våra andra KBT utbildningar, som omfattar teori, praktiska tekniker och verktyg, för att du ska lära dig mer om KBT och hur det används vid behandling av patienter.


Kursen innehåller både teoretiska och praktiska övningsmoduler.


Kursen är uppdelad i 7 moduler.

I varje modul kommer din förvärvade kunskap att tränas och bedömas med MCQ, inlämningsuppgifter eller rollspel.

Din utbildningsresa

MODUL 1:

Introduktion till allmän psykologi och huvudrörelser

Lärandemål:

 • Få en överblick över moderna psykologiska perspektiv
 • Förstå hur dessa rörelser har påverkat utvecklingen av KBT fram till idag

2 till 4 veckor

MODUL 4:

Tillämpad CBT på vissa patologier: Fobi, Ångest och Depression

Lärandemål:

 • Lär dig mer om fobi, ångestsyndrom och depression som patologier
 • Få en förståelse för hur KBT kan användas för att behandla dessa sjukdomar

4 till 8 veckor

MODUL 2:

Översikt över kognitiv och beteende/inlärningsteori

Lärandemål:

 • Få en gedigen förståelse för kognitiva teorier och inlärningsteorier och deras viktigaste begrepp
 • Lär dig tillämpliga modeller som härrör från dessa teorier för terapi

4 till 8 veckor

MODUL 5:

Tillämpat CBT på vissa patologier: Sömnstörning, GAD OCD

Lärandemål:

 • Lär dig mer om sömnstörningar, GAD och OCD som patologier
 • Få en förståelse för hur KBT kan användas för att behandla dessa sjukdomar

4 till 8 veckor

MODUL 3:

Metodik för beteendeanalys och fallformulering

Lärandemål:

 • Lära sig när och hur man utför en beteendeanalys och formulerar ett patientfall
 • Förstå skillnaden mellan beteendeanalys och fallformulering

4 till 8 veckor

MODUL 6:

Tillämpat CBT på vissa patologier: Ätstörning, missbruksproblematik

Lärandemål:

 • Lär dig mer om ätstörningar och beroende som patologier
 • Få en förståelse för hur KBT är tillämpligt för att behandla dessa patologier

4 till 8 veckor

MODUL 7:

Tillämpad KBT -

Tränings Modul

Lärandemål:

 • Öva terapeutisk intervjumetodik
 • Praktisera datainsamling och beteendeanalys
 • Öva på att planera och utforma en behandlings- och interventionsplan
 • Öva på att utforma en hemuppgift för behandling
 • Öva på att fylla i ett formulär för återfallsprevention

4 till 8 veckor

Läs mer om programmets innehåll genom att ladda ner kursplanen här!

unsplash