kbt kurs

Teaching Excellence

psyklinisk ONLINE PROGRAMMES

Diplomerad KBT-terapeut

Kognitiv Beteendeterapi

DELTAGARPROFIL

Kurs start:

Löpande

Studieort

Distans

Längd

6 till 10 månader

Kostnad

16.900 SEK

Vår KBT kurs "Diplomerad" är främst avsedd för redan verksamma kliniker och vårdpersonal - att få redskap för att kunna tillämpa Kognitiv Beteendeterapi i arbetet med patienter och klienter - vilket inkluderar men inte är begränsat till:


  • Psykologer
  • Psykiatriker
  • Socionomer
  • Kuratorer
  • Sjuksköterskor
  • Psykoterapeuter
  • etc...


Du kanske redan arbetar terapeutiskt idag men vill stärka din kompetens inom KBT och kvalificera som KBT terapeut. Då är denna diplomerade kurs lämplig för dig! 


Men, kursen är också tillgänglig för dig som är intresserad av att på djupet få kunskaper inom KBT eller helt enkelt i jakt efter att byta karriär – då kan vår Diplomerade kurs vara en lämplig utbildning för dig. Du kan alltid fråga våra handläggare om våra utbildningar passar just dig.


Vi har inga strikta förkunskapskrav på vår Diplomerade kurs. Du kan även efter genomförd kurs fortsätta din kompetensutveckling genom att söka till vår Steg-1 utbildning som vi erbjuder för att bygga vidare till ett Examensbevis inom grundläggande psykoterapi. Dock ställs vissa strikta krav på behörighet som du kan läsa om här

kbt kurs

unsplash