kompetensutveckling

Teaching Excellence

psyklinisk ONLINE PROGRAMMES

Grundläggande psykoterapiutbildning

Kognitiv Beteendeterapi

DELTAGARPROFIL

Kurs start:


14 Sep 2024, 75%
14 Sep 2024, 50%

Studieort

Distans

Längd

18 till 24 månader

Kostnad

138.000 SEK

Behörighetskrav

kompetensutveckling

Syftet med detta program är att utbilda och erbjuda kompetensutveckling för vårdpersonal i kontakt med patienter för att leverera kognitiv beteendeterapi.


Därför måste följande krav vara uppfyllda innan du anmäler dig till programmet:


  • ha fyllt 25 år före kursstart och ha varit yrkesverksam i minst 2 år.
  • ha genomgått gymnasieskolan och uppfylla kraven för grundläggande behörighet vid ett svenskt universitet.
  • ha en grundläggande utbildning i ett av ämnesområdena eller besläktade ämnesområden såsom sociologi, pedagogik, psykologi, beteendevetenskap, humaniora eller medicin eller utbildning som bedöms som likvärdig.
  • ha ett arbete med inslag av psykoterapeutiska arbetsuppgifter, till exempel kurator eller samtalsterapeut med/ eller på annat vis tillgång till kandidater för handledning under kursen.
  • ha tidigare erfarenhet av ett människovårdande yrke , till exempel undersköterska, sjuksköterska, behandlingsassistent eller kurator.
  • ha förmåga att tillgodogöra sig litteratur på svenska och engelska


OBS: Om den sökande inte uppfyller något av villkoren ovan förbehåller sig psyklinisk rätten att genomföra en individuell prövning med begäran om kompletterande information och ev en intervju.


Antagningsurval

Urvalet av sökande till vår steg-1-utbildning baseras på följande kriterier:


  • Relevant utbildningsbakgrund och nivå på tidigare genomförd utbildning.
  • Relevant yrkeserfarenhet och nuvarande anställning.
  • Uppfyllande av nämnda behörighetskrav.
  • Förmåga att tillgodogöra sig utbildningens innehåll.


Vi har fått flera toppbetyg av tidigare deltagare! :)
Vi har fått flera toppbetyg av tidigare deltagare! :)
Vi har fått flera toppbetyg av tidigare deltagare! :)
Vi har fått flera toppbetyg av tidigare deltagare! :)
Vi har fått flera toppbetyg av tidigare deltagare! :)
unsplash