Steg 1 utbildning

Teaching Excellence

psyklinisk ONLINE PROGRAMMES

Grundläggande psykoterapi

Kognitiv Beteendeterapi

KURSINNEHÅLL

Kurs start:


14 Sep 2024, 75%
14 Sep 2024, 50%

Studieort

Distans

Längd

18 till 24 månader

Kostnad

138.000 SEK

Programmets struktur och innehåll

steg 1 utbildning

PROGRAMMETS STRUKTUR OCH INNEHÅLL - 4 terminer PÅ 50%.

TERMIN 1:

Grundläggande teorier och grunder för KBT

 • Modul 1 - Introduktion till allmän psykologi och huvudriktningar
 • Modul 2 - Översikt över kognitiva och beteende-/inlärningsteorier
 • Modul 3 - Metodik för beteendeanalys och fallformulering
 • Modul 4 - Tillämpad KBT på vissa patologier: Fobier, ångest och depression

TERMIN 2:

Tillämpad KBT på vissa patologier och självträning

 • Modul 5 - Tillämpad KBT på vissa patologier: Sömnstörning, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom
 • Modul 6 - Tillämpad KBT på vissa patologier: Ätstörning, beroendesjukdom
 • Modul 7 - Tillämpad KBT - Utbildningsmodul med inslag av handledning

TERMIN 3:

Tillämpade KBT på ytterligare patologier.Behandling under handledning

 • Modul 8 - Tillämpad KBT på några patologier: Borderline personlighetsstörning, bipolär sjukdom och grundläggande psykofarmakologi
 • Modul 9 - Tillämpad KBT på vissa sjukdomar: Uppmärksamhetsstörning med underskott av överkänslighet, posttraumatiskt stressyndrom
 • Behandlingsarbete under handledning

TERMIN 4:

Introduktion till ACT och fokus på professionell utveckling

 • Modul 10 - Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness
 • Modul 11 - Professionell utveckling (PD) och etik
 • Behandlingsarbete under handledning
Våra utbildningar - både kurser och program avslutas med certifiering och intyg
Se möjligheter att kontakta oss med alla frågor och funderingar du har! Vi finns här för att hjälpa dig info@psyklinisk.com
Se möjligheter att kontakta oss med alla frågor och funderingar du har! Vi finns här för att hjälpa dig info@psyklinisk.com
Se möjligheter att kontakta oss med alla frågor och funderingar du har! Vi finns här för att hjälpa dig info@psyklinisk.com

PROGRAMMETS STRUKTUR OCH INNEHÅLL - 3 terminer PÅ 75%

TERMIN 1:

Grundläggande teorier och grunder för KBT

 • Modul 1 - Introduktion till allmän psykologi och huvudriktningar
 • Modul 2 - Översikt över kognitiva och beteende-/inlärningsteorier
 • Modul 3 - Metodik för beteendeanalys och fallformulering
 • Modul 4 - Tillämpad KBT på vissa patologier: Fobier, ångest och depression
 • Modul 5 - Tillämpad KBT på vissa patologier: Sömnstörningar, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom

TERMIN 2:

Tillämpad KBT på vissa patologier, start av handledda sessioner

 • Modul 6 - Tillämpad KBT på vissa sjukdomar: Ätstörning, missbruksproblematik
 • Modul 7 - Tillämpad KBT - Utbildningsmodul
 • Modul 8 - Tillämpad KBT på vissa sjukdomar: Borderline personlighetsstörning, bipolär sjukdom och grundläggande psykofarmakologi
 • Behandlingsarbete under handledning

TERMIN 3:

Introduktion till ACT och fokus på professionell utveckling

 • Modul 9 - Tillämpad KBT på vissa patologier: Uppmärksamhetsstörning med överkänslighet, posttraumatiskt stressyndrom
 • Modul 10 - Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness
 • Modul 11 - Professionell utveckling (PD) och etik
 • Behandlingsarbete under handledning

Undrar du något över kursupplägget på vår Steg 1 utbildning?

Vill du ha hjälp med att ta reda på vilken kursfart som passar dig bäst?


Kontakta en handläggare i dag via e-post – vi svarar oftast samma dag!

Fråga oss om du har frågor eller funderingar på våra utbildningar

Läs mer om programmets innehåll genom att ladda ner kursbroschyren här!

unsplash